Videos

Enkele producties

Onderstaande enkele producties van de afgelopen jaren. Veel producties kunnen we helaas niet tonen daar deze voor intern gebruik ( Erasmus MC, Philips, Samsung, etc.) gemaakt zijn. Vaak zijn dit interviews en bedrijfs-evenementen.