image

Vergroten of specialiseren

De laatste paar jaar zien we, hier bij Educo, klanten weglopen. Dit is altijd jammer. Je vraagt je af: waarom? Aan de andere kant zien we hele grote klanten zich hier melden. Dat is mooi. Je gaat je afvragen waarom? Aangezien we hier een wetenschappelijke achtergrond hebben ga je nadenken over deze rare combinatie. Hypothese: “We zitten midden in een maatschappelijke transitie”.

In de afgelopen jaren zijn we hier, bij Educo MultiMedia, steeds meer takken van sport gaan bedrijven. Niet dat we tegelijk kunnen hardlopen en verspringen. Nee, wil je iemand die hardloopt dan krijg je een hardloper, wil je iemand die ver springt dan krijg je een verspringer.

Toch merk je dat men in de markt behoefte krijgt aan een bureau dat “Alles” kan. Een soort one stop shop, een totaal oplossing, “Full Service”. Maar is dit wel een goed idee?

In de markt zie je veel bewegingen. Deze volgen de zogenaamde sinuskromme. Eerst volgt er een ruime periode van schaalvergroting. Meer onderdelen onder één dak bespaart in de kosten. Zo zien we scholen groter worden, afdelingen van bedrijven samengevoegd worden en agrarische bedrijven enorm vergroten. Meestal betekent dit een afname in werkgelegenheid. Commercieel kan je stellen: “doel bereikt”.

Dan gaan we de nadelen ervaren.  Het wordt moeilijker beslissingen te nemen, we bemerken een gebrek aan slagvaardigheid. Kleine veranderingen hebben grote impact op de gehele organisatie, flexibiliteit gaat verloren. Maar ook op andere vlakken, veelal de persoonlijke, gaat het mis. Bij schaalvergroting gaan mensen meer eenzijdig werk verrichten en een werknemer krijgt minder “feeling” met het bedrijf. Bovenal, een klant kan zich een nummer gaan voelen.

In de Volkskrant stond recent dit statement: “De schaalvergroting in Nederland is doorgeslagen. De reeks fusies in onder meer de zorg en het onderwijs zouden meer efficiency moeten opleveren, maar leiden in de praktijk tot meer ziekteverzuim, minder betrokkenheid en hogere salarissen.

Het valt dus te verwachten dat we weer teruggaan naar meer kleinere gespecialiseerde bedrijven alwaar de klant zich weer gehoord voelt en de werknemer weer meer een duizendpoot wordt.

Vaak realiseer ik mij dat ik ook niet graag mijn brood in de supermarkt haal. Bij de bakker vervullen ze een ambacht, zit er zorg en goed spul in mijn brood. Maar die supermarkt is wel praktisch als je snel klaar wil zijn.